ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Δημήτριος Βαγενάς

Περιγραφή

1. Ενέργεια και πρώτες ύλες στη Χημική Βιομηχανία

 • Οι βασικές διεργασίες της Χημικής Βιομηχανίας
 • Το νερό στη Χημική Βιομηχανία

2. Βιομηχανική παραγωγή Ο2 και Ν2

 • Παραγωγή Η2
 • Ηλεκτρολυτική διάσπαση του H2O
 • Μετατροπή (reforming) του CH4

3. Παραγωγή NH3 και HNO3

 • Παραγωγή αραιού HNO3 σε μονάδες χαμηλής και υψηλής πίεσης
 • Παραγωγή πυκνού HNO3

4. Παραγωγή SO2 και H2SO4

 • Παραγωγή SO2
 • Οξείδωση SO2
 • Μονάδα παραγωγής H2SO4

5. Βιομηχανία Λιπασμάτων

 • Φωσφορικά λιπάσματα
 • Αζωτούχα λιπάσματα
 • Λιπάσματα καλίου
 • Σύνθετα και μικτά λιπάσματα

6. Βιομηχανία Τσιμέντου

 • Τσιμέντο Portland
 • Ενυδάτωση τσιμέντου Portland
 • Ποζολανικά τσιμέντα

7. Βιομηχανία Λιπών και Ελαίων

 • Διαδικασίες παραγωγής σπορελαίων
 • Εξευγενισμός και υδρογόνωση των ελαίων
 • Βούτυρο-Ελαιόλαδο

8. Βιομηχανία Σαπουνιών και Απορρυπαντικών

 • Σαπούνια, Γλυκερίνη, Απορρυπαντικά

9. Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

 • Κατηγορίες κατεργασιών τροφίμων
 • Αλκοολική ζύμωση
 • Οινοποιία, Ζυθοποιία, Ποτοποιία
 • Βιομηχανίες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης

10. Χαρτοβιομηχανίες

 • Προϊό
Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Συγγράμματα: 1) Ανόργανη Χημική Τεχνολογία, Σδούκου Α., Πομώνη Φ., Εκδόσεις Τζιόλα (2010). 2)Βασική Ανόργανη Χημεία, Κλούρας Ν., Εκδότης Τραυλός και ΣΙΑ Ο.Ε. (2002).

Σημειώσεις Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Δ. Σπαρτινός, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005).

Μέθοδος διεξαγωγής μαθήματος: Διδασκαλία. Επισκέψεις σε Βιομηχανίες. Εκθέσεις ομάδων φοιτητών σχετικά με τη συγκεκριμένη Βιομηχανία (ΕΚΘ). Προφορική εξέταση σχετικά με την έκθεση (Π.Ε). Γραπτή εξέταση (Γ.Ε) Τρόπος βαθμολογίας: 0.3(ΕΚΘ) + 0.2(Π.Ε) + 0.5(Γ.Ε), Γ.Ε.?5.

Ενότητες

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1. Η κατανόηση από τους φοιτητές των Ανόργανων και των Οργανικών Χημικών Τεχνολογιών, που δεν περιλαμβάνονται στην ύλη άλλων μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με ιδιαίτερη αναφορά στα διαγράμματα ροής.

2. Ο συνδυασμός της θεωρητικής γνώσης με την πράξη. Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές πραγματοποιούν εργασίες σε Χημικές Τεχνολογίες, μετά από επισκέψεις σε Χημικές Βιομηχανίες.

Δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

1. Κατανόηση βασικών Ανόργανων και Οργανικών Χημικών Τεχνολογιών.

2. Κατανόηση βιομηχανικών διαγραμμάτων ροής.

3. Επαφή με τη Χημική Βιομηχανία και κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας, του ιστορικού του κλάδου και της εταιρείας, των οικονομικών στοιχείων, της ποιότητας των προϊόντων, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και της επίδρασης στο περιβάλλον.

Προαπαιτήσεις

Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Χρειάζονται βασικές γνώσεις από τα μαθήματα: Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες, Χημικές Διεργασίες.