ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - VITICULTURE

BEKATOROU - KANELLAKH - SALACHAS - KOUTINAS

Περιγραφή

****The Lectures will be performed in the clasroom (room XH7 of the New Chemistry building, ground floor).

****The Laboratoroy will be performed in the mutlimedia clasroom (North Chemistry building, 1st floor).

 

Περιγραφή: Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να δώσει στο φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για: 1. Τη χημική σύσταση και τη σημασία των αμπελουργικών προϊόντων (σταφύλι και κρασί) στη διατροφή των ανθρώπων. 2. Την καλλιεργητική πρακτική που πρέπει να εφαρμόζεται για την παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων καλής ποιότητας (ποικιλίες, εμβολιασμός, εγκατάσταση αμπελώνα, κλάδεμα και υποστύλωση, καλλιεργητικές φροντίδες, φυτοπροστασία, γευσιγνωσία). 3. Τις βασικές αρχές της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας (οικολογικές αρχές ποικιλότητας των ειδών, διαχείριση εδάφους, περιποίηση των φυτών).

 

Description: This course aims to give the student the necessary knowledge for: 1. The chemical composition and importance of viticultural products (grapes and wine) in human nutrition. 2. The cultivation pra

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5910
Αρ. Προβολών :  17947

Ανακοινώσεις