ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζωή Πιπερίγκου

Περιγραφή

Η Βιοχημεία Τροφίμων αφορά στη μελέτη των συστατικών των τροφίμων και στις βιοχημικές αντιδράσεις, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολές της σύστασης και των χαρακτηριστικών τους ιδιοτήτων. Δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις βιοχημικές μεταβολές που υφίστανται τα συστατικά των τροφίμων (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και έλαια, ένζυμα, βιταμίνες κ.ά.) κατά την επεξεργασία και την αποθήκευσή τους, καθώς και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στη θρεπτική αξία, τη γεύση και το άρωμα, τη δομή και το χρώμα των τροφίμων.

Κεφάλαια

 • Υδατάνθρακες
 • Πηκτινικές Ουσίες
 • Λίπη και 'Ελαια
 • Πρωτεΐνες
 • Φυσικές Χρωστικές 
 • 'Ενζυμα 
 • Ενζυμική Αμαύρωση 
 • Βιταμίνες
 • Νερό
 • Μέταλλα 
 • Πρόσθετα 
 • Βιοαποικοδόμηση

Ημερολόγιο