Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων - ΑΝΟΙΚΤΟ

Εμμανουήλ Ζ.Ψαράκης

Περιγραφή

Στο μάθημα διαπραγματευόμαστε μερικές βασικές εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων. Aποτελεί ένα μάθημα επιλογής στην κατεύθυνση επεξεργασίας σημάτων, τηλεπικοινωνιών, και δικτύων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Εισαγωγή στην οικογένεια επεξεργαστών TMS320C6x, βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής. Παραστάσεις σταθερής και κινητής υποδιαστολής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους κατά την υλοποίηση των εφαρμογών της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων σε υπολογιστικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε ψηφιακούς επεξεργαστές σημάτων. Υλοποίηση FIR φίλτρων και βασικά πειράματα σε σήματα φωνής. Υλοποίηση προσαρμοστικών FIR φίλτρων βασισμένων στον LMS και εφαρμογή τους στο πρόβλημα βελτίωσης φασματικής γραμμής και στο πρόβλημα ισοστάθμισης τηλεπικοινωνιακού καναλιού χωρίς και με την παρουσίαση προσθετικού θορύβου Gauss. Υλοποίηση αναλυτή φάσματος βασισμένου στο περι

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Παρουσίαση των εφαρμογών της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων που θα διαπραγματευθούμε στο πλαίσιο του μαθήματος.

Εκτιμητές Τυχαίων Σημάτων, Γραμμικοί Εκτιμητές Τυχαίων Σημάτων, Φίλτρα Wiener, Αλγόριθμος Levinson. Προσαρμοστικά Φίλτρα, Αναδρομικοί Αγλόριθμοι, Εφαρμογές Προσαρμοστικών Αλγορίθμων, Φίλτρο Kalman.

Υλοποίηση συστήματος σηματοδότησης Dual Τone Μultiple Frequency, Σύστημα Κωδικοποίησης και Αποκωδικοποίησης με τη χρήση Τράπεζας FIR και IIR Φίλτρων, Χρήση FFT  κσαι του αλγορίθμου Goertzel στην υλοποίηση των παραπάνω συστημάτων. Απόδοση Συστήματος σε σύνθήκες προσθετικού θορύβου. 

Μετατροπείς Α/D, Θόρυβος Κβάντισης, Στατιστικό Μοντέλο Κβάντισης, Μετάδοση Θορύβου Κβάντισης, Διαμόρφωση Δέλτα, Σύστημα Διαμόρφωσης και Αποδιαμόρφωσης, Διαμόρφωση Σ-Δ, Σύγχρονοι Μετατροπείς Α/D και Noise Shaping, Υπερδειγματοληψία και Υποδειγματοληψία. 

 Υλοποίηση, στο υπολογιστικό περιβάλλον του MATLAB, τεχνικών κωδικοποίησης πηγής DPCM και ADPCM και χρήση τους στην κωδικοποίηση σημάτων ομιλίας και εικόνας. Υλοποίηση, στο υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB, τεχνικών συμπίεσης βασισμένων στον μετασχηματισμό κυματιδίου και η χρήση τους στην συμπίεση εικόνων.

 Πολυρυθμική Επεξεργασία, Υπερδειγματοληψία, Υποδειγματοληψία, Φίλτρα αλλαγής ρυθμού δειγματοληψίας. Πολυσταδιακή Υλοποίηση Συστημάτων. Πολυφασική Ανάλυση σήματος, Συστοιχίες Φίλτρων, Συνδυασμοί Φίλτρων Τέλειας Ανακατασκευής. 

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου, Περιοχή Απόρριψης, Κρίσιμο σημείο, Πιθανά Λάθη Αποφάσεων στους Ελέγχους Υποθέσεων, Είδη Στατιστικών Υποθέσεων, απλές, σύνθετες, μονόπλευρες, αμφίπλευρες, Έλεγχος Υποθέσεων κατά Bayes, Έλεγχος Υποθέσεων κατά Neyman Pearson, Εφαρμογή στο πρόβλημα της αποθορυβοποίησης εικόνων.  

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2200
Αρ. Προβολών :  17691

Ημερολόγιο