Πιθανοτικές Τεχνικές

Σωτήριος Νικολετσέας

Περιγραφή

Το μάθημα "ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ" διδάσκεται στο Δ' έτος Σπουδών του Τμήματος, ως μάθημα επιλογής.

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Η μέθοδος της θετικής πιθανότητας.
 • Η γραμμικότητα της μέσης τιμής.
 • Παραλλαγές των βασικών μεθόδων.
 • Η μέθοδος της δεύτερης ροπής.
 • Το Τοπικό Θεώρημα.
 • Η ανισότητα του Janson.
 • Η μέθοδος των ακολουθιών διατήρησης.
 • Τυχαίοι περίπατοι και μαρκοβιανές αλυσίδες.
 • Φράγματα Chernoff.   
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • The Basic Method
 • Characteristics
 • Van der Waerden property
 • Ramsey Numbers
 • Coloring Hypergraphs
 • Tournaments
 • The Sk Property

 • Markov Inequality
 • Random Graph
 • Linearity of Expectation Method
 • Tournament with many Hamiltonian Cycles
 • Bipartite Subgraphs
 • Satisiability problem
 • Νon-existence proofs
 • Dominating sets in arbitrary graphs
 • The Deletion Method
 • Independent set in arbitrary graphs
 • Variance
 • Chebyshev Inequality
 • The Second Moment Method
 • Covariance
 • The Basic Theorem
 • Importance of Stochastic Independence
 • Dependency Graph
 • The Lova?sz Local Lemma
 • Diagonal Ramsey Number
 • The Janson Inequality
 • Triangle-free sparse Random Graphs
 • Paths of length 3 in Gn,p
 • Martingales
 • Properties of martingales
 • Doob Martingale
 • The Edge Exposure Martingale
 • The Vertex Exposure Martingale
 • Azuma's inequality
 • Lipschitz condition
 • Chromatic number of a random graph

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις