(ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΑΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ANTΙΣΤΟΙXΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - CEID 1122 - Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών)

Χρήστος Μακρής

Περιγραφή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: TO ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε_CLASS ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΕΝΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ANTΙΣΤΟΙXΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - CEID 1122 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) ) 

 

Tα μαθήματα Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό (23Υ131) και Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών (23Υ161) έχουν ενοποιηθεί στο μάθημα: Τεχνολογία και Προγραμματισμός των Υπολογιστών με περιεχόμενο: Βασικές έννοιες επιστήμης υπολογιστων : Πληροφορία, Επεξεργασία, Αλγόριθμος, Ρεπερτόριο εντολών, Πρόγραμμα. Δομή Υπολογιστικών Συστημάτων. Οργάνωση και Λειτουργία Η/Υ. Τρόποι Αναπαράστασης Πληροφοριών. Βασικές Πράξεις σε Αριθμητικά Δεδομένα. Τρόποι Διευθυνσιοδότησης Πληροφορίας. Σύστημα Μνήμης. Περιφερειακές Συσκευές. Δίκτυα Υπολογιστών.Εισαγωγικές έννοιες (πρόβλημα, αλγόριθμος, πρόγραμμα). Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ορισμός μίας γλώσσας προγραμματισμού, η γλώσσα C. Δομή προγράμματος C. Αλφάβητο, λεξιλόγιο, σταθερές, μεταβλητές. Βασικοί τύποι δεδομένων. Βασικές εντολές εισόδου και εξό

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Διαγράμματα Ροής Προγράμματος
 • Είδη Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Mοντέλα Εφαρμογών
 • Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Δομή Προγράμματος
 • Στοιχεία Γλώσσας Προγραμματισμού
 • Τιμές (Σταθερές)
 • Ανάθεση/Καταχώρηση
 • Είσοδος δεδομένων (scanf)
 • Έξοδος αποτελεσμάτων (printf)
 • Τελεστές - Κατηγορίες
 • Εκφράσεις - Κατηγορίες
 • Υπολογισμός εκφράσεων
 • Προτάσεις - Κατηγορίες
 • Έλεγχος ροής
 • Δομή επιλογής (if, switch)
 • Δομές επανάληψης (while, do-while, for)
 • Διακλάδωση χωρίς συνθήκη (break, continue, goto)
 • Τύπος Πίνακα
 • Μεταβλητές με ενδείκτη
 • Αλφαριθμητικά - Πίνακες
 • Διδιάστατος ? Πολυδιάστατος Πίνακας
 • Τύπος Δείκτη. Μεταβλητή δείκτη
 • Δείκτες - Πίνακες
 • Δείκτες . Αλφαριθμητικά
 • Δομές
 • Συναρτήσεις
 • Ορισμός Συναρτήσεων
 • Κλήσεις Συναρτήσεων
 • Αναδρομή
 • Εμβέλεια Μεταβλητών
 • Διάρκεια Μεταβλητής
 • Τύποι Εμβέλειας
 • Εμβέλεια Συνάρτησης
 • Ενώσεις (Unions)
 • Δείκτες σε Συναρτήσεις
 • Διαχείριση Αρχείων 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3009
Αρ. Προβολών :  16641

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -