Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Χρήστος Μπούρας

Περιγραφή

Το μάθημα Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων διδάσκεται ως Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στα δίκτυα δεδομένων
 • Πρωτόκολλο X.25/CCITT, Πρωτόκολλα Frame relay, ISDN
 • Πρωτόκολλα ATM, MPLS
 • Δομημένη καλωδίωση και μέσα μετάδοσης
 • Δορυφορικές επικοινωνίες ? internet over satellite
 • Κινητά δίκτυα επικοινωνιών
 • IEEE 802.11 (WI-FI)
 • Ασφάλεια
 • Σχεδίαση πρωτοκόλλων και διαχείριση δικτύων
 • Virtual Private Networks
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Περί δικτύων
 • Μετάδοση δεδομένων
 • Επικοινωνία ψηφιακών δεδομένων
 • Τύποι δικτύων
 • Μέσα μετάδοσης
 • Τοπολογίες δικτύων
 • Μοντέλο ISO/OSI
 • Πρωτόκολλα
 • Πολυπλεξία
 • Έλεγχος λαθών
 • Μεταγωγή
 • Δρομολόγηση
 • Δικτυακές συσκευές
 • Πρωτόκολλο Χ.25
  • DTE ? DCE, Λειτουργίες, Επίπεδα
  • Νοητά Κυκλώματα (Virtual Circuits), LAPB πρωτόκολλο, Packet-Layer Protocol
 • Πρωτόκολλο Frame Relay
  • Περιγραφή, Χρήσεις,
  • Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου, Έλεγχος συμφόρησης
 • Πρωτόκολλο ISDN
  • Αρχιτεκτονική, Συσκευές, Κανάλια/Πρωτόκολλα ISDN
  • ISDN Ευρείας Ζώνης, Είδη γραμμών
 • Αρχιτεκτονική
 • Virtual Channels - Virtual Paths
 • ATM Συνδέσεις
 • ΑΤΜ και Multicasting
 • Ποιότητα Υπηρεσίας
 • Μηχανισμοί ελέγχου συμφόρησης
 • Εφαρμογές
 • Σύγκριση με άλλες τεχνολογίες
 • Τεχνολογία
 • Πλεονεκτήματα
 • Αρχές λειτουργίας
 • Traffic Engineering
 • Εξελιγμένα χαρακτηριστικά
 • Virtual Private Networks
 • Μέσα μετάδοσης
 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Πρότυπα Καλωδίωσης
 • Home Networks
 • Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι
 • Αρχιτεκτονικές Δορυφορικών Δικτύων
 • Το δορυφορικό κανάλι και τα χαρακτηριστικά του
 • Internet over Satellite
  • Είδη συνδέσεων
  • Απαιτούμενος εξοπλισμός
  • Ταχύτητες
  • Ασφάλεια
  • QoS
 • Ιστορική Αναδρομή
 • Global System Mobile (GSM)
 • General Packet Radio Service (GPRS)
 • Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE)
 • Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας - Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) και High Speed Packet Access (HSPA)
 • Βασικές Έννοιες
 • Αρχιτεκτονική - Τοπολογίες
 • Ρυθμοί Μετάδοσης
 • Μέθοδοι Πρόσβασης στο Μέσο
 • Υποπρότυπα ΙΕΕΕ 802.11x
 • Ποιότητα Υπηρεσίας σε WLANs
 • Ασφάλεια WLANs
 • Εισαγωγή
 • Κρυπτογράφηση
 •  Secure Sockets Layer (SSL)
 • Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου
 • Τείχος προστασίας
 • Εισαγωγή
 • Στοιχεία πρωτοκόλλου
 • Στόχοι
 • Σχεδιαστικές αρχές
 • Μηχανισμοί ελέγχου
 • Προσδιορισμός προδιαγραφών (Specification)
 • Ανάπτυξη
 • Εισαγωγή
 • Συστατικά διαχείρισης δικτύων
 • Χαρακτηριστικά
 • FCAPS
 • Αρχιτεκτονικές
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων
  • Πρωτόκολλο SNMP
  • Πρωτόκολλο CMIP