Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ

Σπυρίδων Λυκοθανάσης

Περιγραφή
Εισαγωγή στους Γενετικούς Αλγορίθμους (Εισαγωγή, Τι είναι Γενετικός Αλγόριθμος, (Εξελικτικοί Αλγόριθμοι - Εξελικτική Στρατηγική - Εξελικτικός Προγραμματισμός), Στόχοι της Βελτιστοποίησης, Ένας Απλός Γενετικός Αλγόριθμος, Γενετικοί Αλγόριθμοι και Παραδοσιακές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Πλαίσια Ομοιότητας). Μαθηματική Θεμελίωση των Γενετικών Αλγορίθμων (Εισαγωγή, Ποίος θα Ζήσει και Ποιος θα Πεθάνει: το Βασικό Θεώρημα, Γιατί και Πώς Λειτουργούν οι Γενετικοί Αλγόριθμοι, Ακριβή Μαθηματικά Μοντέλα Απλών Γενετικών Αλγορίθμων, Υβριδικοί Γενετικοί Αλγόριθμοι). Υλοποίηση Γενετικού Αλγορίθμου σε Η/Υ (Εισαγωγή, Δομές δεδομένων, Αναπαραγωγή, Διασταύρωση και Μετάλλαξη, Το Κυρίως Πρόγραμμα, Κωδικοποίηση, Περιορισμοί). Αριθμητική Βελτιστοποίηση με Γενετικούς Αλγορίθμους (Εισαγωγή, Η Περίπτωση Δοκιμής, Οι Δύο Υλοποιήσεις, Δυαδική Υλοποίηση, Υλοποίηση Κινητής Υποδιαστολής, Πειράματα, Τυχαία Διασταύρωση και Μετάλλαξη, Μη-Ομοιόμορφη Μετάλλαξη, Άλλοι Τελεστές, Απόδοση Χρόνου). Μερικές εφαρμογές των Γενετικών
Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Εξάμηνο: Ελεύθερης Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου