ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]

Ευανθία Παπαστεργιάδου, Γεώργιος Δημητρέλλος, Σοφία Σπανού

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι και βασικές έννοιες της επιστήμης της Οικολογίας.

Μέθοδοι και εργαλεία της οικολογικής έρευνας

Κοινότητες και Οικοσυστήματα. Αφθονία και Ποικιλότητα Ειδών. Δείκτες Ποικιλότητας.

Περιβαλλοντική Πολυπλοκότητα. Διαταραχή και Ποικιλότητα. Δομή Τροφικού Δικτύου και Ποικιλότητα Ειδών.

Πρωτογενής Παραγωγή και Ροή Ενέργειας. Πρότυπα Πρωτογενούς Παραγωγής. Τροφικά Επίπεδα.

Ανακύκλωση και Διατήρηση των Θρεπτικών. Βιογεωχημικοί κύκλοι.

Αποικοδόμηση σε χερσαία και Υδάτινα Οικοσυστήματα.

Πρωτογενής και Δευτερογενής Διαδοχή. Αλλαγές της Κοινότητας και του Οικοσυστήματος κατά τη Διάρκεια της Διαδοχής. Διαδοχή και Σταθερότητα.

Οικολογία Τοπίου. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Παγκόσμια Οικολογία.

 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  1. Κατανοήσει τις βασικές έννοιες και διεργασίες της επιστήμης της Οικολογίας
  2. Αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων
  3. Εφαρμόζει της αρχές της οικολογίας στην ανάλυση περιβαλλοντικών
Περισσότερα