Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 (2023-24) (ARC-080)

Παναγιώτης Δραγώνας (συντονιστής), Γιάννης Αίσωπος, Δημήτρης Γιαννίσης, Δήμητρα Κατσώτα, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Αγάπη Πρωίμου

Περιγραφή

Πρόκειται για το όγδοο μάθημα σε μια σειρά εννέα εργαστηριακών μαθημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η θεματική του εργαστηρίου αφορά ζητήματα σχεδιασμού σε αστική κλίμακα υπό την ευρύτερη δυνατή προσέγγιση. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων και υπαίθρων χώρων, τοπιακών διαμορφώσεων, αστικών υποδομών, τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά και άλλων χώρων οι οποίοι συγκροτούν σύγχρονες εκδοχές αστικότητας.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύονται παραδειγματικά έργα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και διδάσκονται μεθοδολογίες σχεδιασμού στην αστική κλίμακα. Εξετάζονται διαφορετικές εκδοχές αστικότητας -από την τυπολογία της μεσογειακής πλατείας και του παραλιακού μετώπου έως την επίδραση των διαφορετικών δικτύων υποδομής στον δημόσιο χώρο- και διερευνώνται διαφορετικά υποθετικά σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη της ζωής στις πόλεις.

Το αντικείμενο μελέτης περιλαμβάνει ένα σύνθετο κτιριολογικό πρόγραμμα δημοσίου ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με υπαίθριες διαμορφώσεις στην ευρύτερη περ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο